Villkor vid bokning/betalning av ställplats på Destination Åmål AB

Dessa villkor gäller mellan Destination Åmål AB och den som själv eller genom annan person bokar/betalar ställplats på Destination Åmål AB.

Beställaren/betalaren anges som ”Kund” i villkoren. Leverantören anges som ”Destination Åmål AB”, ”Vi” eller ”Destination Åmål AB”. Bokningen/betalningen gäller hyra av ställplats på Destination Åmål AB´s ställplats. Kunder/gäster på Destination Åmål AB ställplats är skyldiga att följa Destination Åmål AB's "Ordningsregler ", detta dokument finns i sin helhet på denna hemsida

Kunder/gäster som inte följer dessa föreskrifter har Destination Åmål AB's personal rätt att avvisa från området.

Bokning och betalning för privatperson

För att boka & betala ställplats på webbsidan "betala-amal.se" krävs att kunden är minst 18 år fyllda. För att kunna genomföra betalningen av avgiften krävs det ett bankkort (VISA eller Mastercard) eller (BankId och Swish).
Samtliga avgifter är i SEK och inkl moms.

Betalning/Bokningsbekräftelse

Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det åligger kunden/beställaren att ansvara för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Bokningsbekräftelse skickas via e-post och som textmeddelande (SMS). I händelse av fel skall Destination Åmål AB kontaktas inom 7 dagar från mottagandet av bekräftelsen, dock senast 24-timmar innan ankomst.

Betalning av bokning

Betalning sker direkt, även vid bokning.

Avbokning av bokad plats

Avbokning kan endast ske online via betala-amal.se Reservationsavgiften återbetalas ej vid avbokning. Avbokning < 48h före bokningen startar återbetalas ej.

Ansvar för egendom/vållande av skada

Användandet av personuppgifter. Genom att använda denna hemsida godkänner du också Hamnsystem Sverige ABs Data Policy

Avtalsbrott

Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och Destination Åmål AB. Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från området. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av kunden.

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejk, pandemi och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan Destination Åmål AB upphäva avtalet, varvid kunden med gäster snarast skall underrättas. Destination Åmål AB är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av platsen.

Destination Åmål AB
Org.nummer: 559362-7630
Gamla Örnäsgatan 40 66231 Åmål

Anläggningen driftas av:
Destination Åmål
Gamla Örnäsgatan 40
Åmål
seagull
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se